Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności. Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

szukaj

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG!

Jesteśmy solidni, efektywni i dobrze zorganizowani! konkurujemy cenami!
Dzwoń pod numer: 14-676-33-25 lub 734-164-905 lub wyślij E-mail z zapytaniem na adres: cis@pilzno.um.gov.pl

Witaj na stronie CIS Pilzno

Na podstawie porozumienia nr 177/2013 z dnia 11 września 2013 roku, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie przekazał Gminie Pilzno dotację na pierwsze wyposażenie Centrum Integracji Społecznej w Pilźnie. Z budżetu Województwa Podkarpackiego przeznaczono na tę dotację 243 995,06 zł.

 indeks.jpg


O nas

Centrum Integracji Społecznej w Pilźnie jest samorządowym zakładem budżetowym Gminy Pilzno. Zakres działalności CIS określają przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 nr 205 poz. 1211)

CIS jest miejscem reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Centrum Integracji Społecznej w Pilźnie rozpoczęło swoją działalność 2 grudnia 2013 roku. Pierwszą grupę uczestników stanowiło 11 osób. W lutym bieżącego roku do CIS przyjęta została kolejna grupa licząca 12 osób. Lista chętnych do pracy w CIS ciągle rośnie, podania można składać w siedzibie CIS, w Pilźnie przy ul. Legionów 28.

Naszymi uczestnikami są osoby przede wszystkim bezrobotne, które poprzez aktywną postawę i pracę w CIS mają szansę na znalezienie stałego zatrudnienia i efektywny powrót na rynek pracy.
CIS wspiera również uczestników, którzy zostali przyjęci na wskutek złożenia podania bądź sugestii z OPS o wyjątkowej potrzebie pomocy. Są to osoby uzależnione od alkoholu po zakończonym programie leczenia odwykowego, osoby zwolnione z zakładów karnych. 

Centrum działa w obrębie trzech warsztatów zajęciowych: porządkowym, pielęgnacji terenów zielonych oraz gastronomicznym.

Warsztat porządkowy

W ramach warsztatu porządkowego uczestnicy pod nadzorem instruktora zawodu dbają m.in. o czystość poboczy i chodników na terenie Gminy Pilzno. Kilkoro z naszych uczestników w ramach warsztatu porządkowego pracuje w szkołach i przedszkolach na terenie gminy, pomagając w sprzątaniu placówek.

Czytaj więcej

Warsztat pielęgnacji terenów zielonych

Jak sama nazwa wskazuje, troszczy się o to, by otoczenie w naszej gminie było zadbane. Z nadejściem wiosny uczestnicy tego warsztatu będą troszczyć się o rabaty, krzewy i trawniki w Gminie Pilzno.


Czytaj więcej

Warsztat gastronomiczny

W zakresie warsztatu gastronomicznego uczestnicy pomagają w kuchniach i stołówkach szkolnych w Gminie Pilzno.
Czytaj więcej

 

Informacje dodatkowe

Dla uczestników CIS organizowane są zajęcia z doradcą zawodowym i pracownikiem socjalnym, podczas których rozwijają swoje umiejętności przydatne na rynku pracy. Uczestnicy biorą udział w pogadankach i ćwiczeniach, dzięki którym wzrasta ich poczucie własnej wartości, stają się bardziej otwarci na nowe doświadczenia, ich postawę życiową krok po kroku wypełnia optymizm i coraz jaśniej widzą szerokie perspektywy zdobycia pracy. CIS przyjmuje zlecenia od firm i osób prywatnych do wykonania usług w zakresie wymienionych warsztatów.

Przetwarzanie danych osobowych w Centrum Integracji Społecznej w Pilźnie

Udostępnienie danych inspektora ochrony danych osobowych
ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG! KONKURENCYJNE CENY! JESTEŚMY SOLIDNI, EFEKTYWNI I DOBRZE ZORGANIZOWANI!

DZWOŃ POD NUMER: 14-676-33-25 LUB 734-164-905 LUB WYŚLIJ E-MAIL Z ZAPYTANIEM NA ADRES: CIS@PILZNO.UM.GOV.PL